دام

استفاده از پروستا گلاندین ها(PG F2a)جهت همزمان کردن فحلی در دام

در زمانی که میش ها و بز ها در نیمه ی انتهایی مرحله ی لوتئال  چرخه فحلی باشند،می توان با استفاده از پروستا گلاندینF2a سبب تحلیل رفتن جسم زرد شد.با استفاده ازPGF2a،اثر پروژسترون تولید شده به وسیله جسم زردبر روی غده ی هیپوفیز از بین رفته و هیپوفیز مقدار زیادی گونادوتروفین آزاد میکند. گونادوتروفین ها رشد فولیکولی را تحریک نموده و دام ها به فاصله  ۳-۲ روز بعد از تزریق دوم PG فحل می شوند.
دو نوع پروستاگلادین مصنوعی به نام (کلوپروستنول)و(پروسولوین)به صورت تزریقی قابل استفاده می باشند.مقدار مؤثر انها برای تحلیل بردن جسم زرد در گوسفند وبز به ترتیب۱۲۵ میلی گرم کلوپروستنول و۳/۷۵میلی گرم پروسولوین می باشد. میزان تأثیر پروستاگلاندین های مصنوعی نسبت به موارد طبیعی بیشتر است.
فرم طبیعی پروستاگلاندین را لوتئولیزین(Lytalyse)می نامند که ماده مؤثر آن برای گوسفند و بز به ترتیب ۱۵و۷/۵میلی گرم می باشد.
چون جسم زرد در گوسفند فقط در روزهای ۱۴-۵ودر روزهای ۱۷-۶چرخه فحلی فعال است وتحت تأثیرپروستاگلاندین قرار می گیرد، برای همزمانی کامل گله نیاز به دو تزریق به فاصله۱۴-۱۰ روز می باشد.معمولأ ان گروه از دام های ماده که در حال فحلی می باشند،در تزریق اول واکنش نشان نمی دهند و نیاز به تزریق دوم خواهند داشت و آنهایی که قبلأ فحل شده اند بلافاصله بعد از تزریق اول علائم فحلی را نشان می دهند. لذا عمل قوچ اندازی در این گروه انجام نمی شود تا در تزریق دوم کل گله باهم فحل شوند
معایب استفاده از روش همزمان کردن فحلی با استفاه از پروستا گلاندین ها عبارتند از:
۱-کمتر بودن باروری ناشی از تحریک فحلی نسبت به روشهای پروژسترونی
۲-در خارج از فصل تولیدمثل (عدم چرخه فحلی طبیعی) نمی توان از پروستاگلاندین استفاده نمود.
۳-هزینه بیشتر نسبت به روشهای پروژسترونی وهمچنین احتیاج به نیروی کارگری بیشتر
۴-تنظیم فحلی با استفاده از   PGF2a  باعث صدمه دیدن اسپرم به ویژه در أمیزش طبیعی می شود.
بیشتر این اثرات زیان آور در عنق رحم به وجود می اید و باعث می شود که اسپرم های کمتری به محل لقاح برسد. هر چند تلقیح داخل رحمی از کاهش تعداد اسپرمها جلوگیری می کند ولی از اثرات سوء ناشی از PG F2a  بر بقاء و شکل ظاهری اسپرم جلوگیری نمی کند.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6125
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.