,

نکات مهم در مورد ککاتیل (عروس هلندی)

/
 عروس هلندی پرنده ای مطیع از خانواده طوطی های کاکل دار و پر طرفدار…
مرغ تخم گذار

انواع نژاد مرغ تخم گذار

/
بطور معمول مرغ های تخم گذار دارای جثه کوچک هستند و استعداد ت…
مرغ لاری ایران
,

خصوصیات تولیدی نژاد مرغ لاری ایران

/
مرغان نژاد لاری از نظر کلی جزء نژادهای سنگین می باشند. سرعت رشد و روی…
مرغ های آسیایی
,

دسته مرغ های آسیایی

/
مبدا این دسته از مرغها آسیا بوده است امروزه از نظر اقتصادی زیاد م…
طبقه بندی مرغ از نظر بهره

طبقه بندی مرغ از نظر بهره

/
در این تقسیم بندی نژادهای مرغ را از نظرتولید و بهره طبقه بندی م…