, , , ,

چک لیست رشد و توسعه

/
نمره وضعیت بدنی گوساله ها نشان دهنده نحوه خوراک دهی آنها است. تلیس…
, , , ,

اصول سیگنال های گاو

/
خوراک ، آب ، هوا ، آرامش و فضای کافی برای تولید ، سلامتی و رفاه…
تغذیه دام

کمبود ویتامین D در جیره گاو شیری

/
کمبود ویتامین D سبب عدم توانایی استخوان به رسوب گذاری طبیعی کلسیم شده و…
بیماری های دام
, ,

کمبود پیریدوکسین در جیره گوساله

/
کمبود پیروکسین در گوساله هایی که با جیره سنتتیک تغذیه شده اند عل…
تغذیه گاو شیری
,

نیاز گاو شیری به ویتامین های محلول در چربی

/
گاوهای شیری نیاز فیزیولوژیکی به ویتامین های محلول در چربی A، D، E و K دار…
تغذیه بره میش
,

تغذیه بره میش ها و میش های یک ساله

/
بره میش ها ومیش های یک ساله باید قبل از آمیزش رشد مناسب داشته با…
اثر تغذیه بر شیر تولیدی میش
,

اثر تغذیه در دوره شیردهی بر میزان شیر تولیدی میش

/
احتیاجات مواد مغذی میش در اوایل شیردهی حداکثر است. به عنوان مثال نیاز …
,

برنامه های رایانه ای جهت متعادل کردن جیره دام

/
معمولا سه نوع برنامه رایانه ای برای متعادل کردن جیره در این زمین…

جانشین کردن خوراک در جیره

/
گاهی به دلیل کمبود برخی از خوراک ها،لازم می شود که ترکیب جیره ی غذایی تغی…
,

مکمل های پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان

/
مکمل های پروتئینی در تغذیه نشخوارکنندگان: مکمل پروتئینی بنا به تعریف،به خوراکی گفته م…
گوسفند سالم
,

بیماری های ناشی از کمبود فسفر در گوسفند

/
بیماری های ناشی از کمبود فسفر در گوسفند بعد از کلسیم فراوان ترین عنصر مغدنی مو…

ویتامین های مورد نیاز دام

/
ویتامین ها ویتامین ها درمقایسه با سایر مواد مغذی به مقدار بسی…

سطح تغذیه ،باروری و چندقلوزایی

/
سطح تغذیه،باروری و چندقلوزایی در حیوانات ماده ،عامل اصلی تعی…

مزایای استفاده از خوراک دام پلت شده

/
مزایای استفاده از خوراک دام پلت شده : افزایش قابلیت هضم مو…

عوامل مؤثر بر احتیاجات غذایی گاو شیری شیرده

/
عوامل مؤثر بر احتیاجات غذایی گاوشیری شیرده احتیاجات غذایی گاوشیر…

سطح تغذیه دام نر

/
سطح تغذیه حیوانات نر در پستانداران،اسپرماتوزوآها،تخمکها و ترشحات همراه آنها در بردارنده مقدارماده بسیار ا…

اثرات کمبود مواد مغذی خاص بر باروری

/
اثرات کمبود برخی مواد مغذی خاص بر باروری بسیاری از کمبودهای…

تغذیه و آغاز توانایی تولیدمثل

/
تغذیه و آغاز توانایی تولید مثل بلوغ در گاوها بطور بارزی به وسیله…
, ,

تغذيه مواد معدني کم نیاز در گاو

/
مواد معدني را مي‌توان به دو دسته اصلي تقسيم‌بندي كرد: 1) ماكرومينرال…
,

آشنایی با نیازهای غذایی دام

/
آشنایی با نیازهای غذایی دام اصولاً باید توجه داشت که استفاده از…