نژادهای بز ایرانی

بز خلخالی

/
بز خلخالی یکی از مهمترین دام های اهلی دشت مغان،شهرستان خلخال و بخش …
نژادهای بز ایرانی

بزهای بومی استان فارس

/
استان فارس یکی از مراکز مهم پرورش نژادهای گوناگون بز کشور می…

نژادهای بزهای بومی یزد

/
جایگاه پرورش دو نژاد رباطی و ندوشن در بخش های کویری و دامنه کو…
نژادهای بز ایرانی

نژادهای بزهای بومی سیستان و بلوچستان

/
سه نژاد سیستانی ،سراوان و بیتال،بومی استان سیستان و بلوچستان می باش…
بز

بزهای کرکی ایران

/
1-مرغز(مرخز): در مورد منشا بز مرغز اطلاعات کافی وجود ندارد.برخی منشا آن ر…
بز

نژادهای بز در ایران

/
بز نجدی: عقیده بر آن است که منشا این نژاد از منطقه نجد عربستان …
بز
, , ,

نکاتی مختصر درباره بز کشمیره (بزکرکی)

/
نکاتی مختصر درباره بز کشمیره (بزکرکی) جمعیت و تعداد بزها در دنیا زیاد است و می…
بز
, , ,

بز رائین نژادی با ارزش اقتصادی فراوان

/
بز رائین نژادی با ارزش اقتصادی فراوان با توجه به ظرفیت کشور در صنعت دام و…
بز
, ,

کرک و انواع نژاد بزهای کرکی

/
بزهای کرکی: کرک عبارت است از پشم بسیار ظریفی که بخشی یا ت…
بز
,

مهمترین نژاد بز پوستی جهان، بز سیاه بنگال

نژاد بز پوستی: یک نژاد بز وجود دارد که از نظر محصول پوست اهمیت…
,

انواع نژاد بز کرکی جهان(بز نیقوره)

/
در تجارت جهانی محصول کرک را بر اساس شکل ظاهری بصورت کشمیر چینی،…
دام
,

انواع نژادهای بز کرکی جهان(بز کشمیر)

/
در تجارت جهانی محصول کرک را بر اساس شکل ظاهری بصورت کشمیر چینی،…
,

انواع نژاد بز کرکی جهان(آنقوره)

/
در تجارت جهانی محصول کرک را بر اساس شکل ظاهری به صورت کشمیر چین…
بز سانن

نژادهای بزهای شیری جهان

/
از نظر تولید محصول بزها به چهار گروه شیری، گوشتی، کرکی و پوستی تق…