پرورش گاو شیری

ویدئو پرورش گاو شیری

/
  پرورش گاو شیری زبان فارسی 12:30 دقیقه حجم: 49.4 مگ…
انقال جنین در بز

ویدئو انتقال جنین در بز شیری

/
    ویدئو انتقال جنین در بز شیری 6:32 دقیقه …
تلقیح مصنوعی

ویدئو آموزش تلقیح مصنوعی در گاو

/
آموزش تلقیح مصنوعی در گاو زبان انگلیسی 17:33 دقیقه حجم: 47 مگابایت دانلود…
پشم چینی گوسفند

ویدئو پشم چینی گوسفند

/
پشم چینی گوسفند زبان انگلیسی 5:35 دقیقه حجم: 17.4 مگابا…
پشم چینی

ویدئو چیدن پشم گوسفندان

/
چیدن پشم گوسفندان زبان فارسی زمان: 3:07 دقیقه حجم: 18.5 مگاب…
سمینار پرورش گاو شیری

ویدئو سمینار با عنوان مدیریت دوره انتقال در گاو شیری

/
سمینار با عنوان مدیریت دوره انتقال در گاو شیری زبان انگلیسی 3…
سم چینی در گاو

ویدئو سم چینی در یک گاوداری صنعتی

/
سم چینی در یک گاوداری صنعتی زبان فارسی 2:48 دقیقه حجم: 20.8 مگابایت دان…
پشم چینی

ویدئو مسابقه پشم چینی

/
مسابقه پشم چینی زبان انگلیسی 1:30 دقیقه حجم :3.28 مگابایت دانلود ویدئو…
تلقیح مصنوعی

ویدئو لیست لوزام تلقیح مصنوعی

/
لیست لوزام تلقیح مصنوعی زبان انگلیسی 1:34 دقیقه حجم: 9.19 مگابایت دانلود ویدئو  …
شتر

ویدئو زایمان شتر

/
زایمان شتر زبان فارسی 4:11 دقیقه 15.2 مگابایت دانلود ویدئو …
پشم چینی

ویدئو پشم چینی ماشینی گوسفند

/
پشم چینی ماشینی گوسفند زبان انگلیسی 0:45 ثانیه 2.7 مگابایت دانلود ویدئو …
بز شیری فرانسه

ویدئو پرورش صنعتی بز شیری-فرانسه

/
پرورش صنعتی بز شیری-فرانسه زبان فرانسه 3:21 دقیقه 10.3 …
زایمان پنج قلو گوسفند

ویدئو زایمان پنج قلوی گوسفند

/
    ویدئو زایمان پنج قلوی گوسفند زبان فا…
زایمان بز
,

ویدئو زایمان بز

/
        زایمان بز زبان انگلیسی 1:…
آموزش تخمین وزن اسب
,

ویدئو تخمین وزن اسب

/
ویدئو آموزش تخمین وزن اسب زبان انگلیسی 3:24 دقیقه 10/4 مگابایت دانلود وید…
دامپروری در قرقیزستان

ویدئو دامپروری در قزقیزستان

/
دامپروری در قزقیزستان به روایت تصویر 2:52 دقیقه 9.38…
ویدئو آموزش روش های نوین پرورش گوسفند
,

ویدئو آموزش روش های نوین پرورش گوسفند

/
    آموزش روش های نوین پرورش گوسفند زبان انگلیسی 1:34 دقیقه 7/19 مگاب…