نوشته‌ها

بهداشت دستگاه شیردوش در جایگاه شیردوشی گاوداری

/
گاوها برای شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیر از اصطبل نگهداری…
,

محل نگهداری اسب

/
 استانداردهای محل نگهداری اسب . اصطبل : از آنجائی كه اسب…